Kompozit Panel

Kalite


 

Kalite,
müÅŸteri memnuniyeti demektir.

   Etki - Esneklik Testi (DIN EN ISO 6272))

Boyama sistemleri testi için metal bir taban üzerine etki ölçer uygulanmaktadır. DIN EN ISO standardına göre numuneye zarar gelmemesi adına test edilen yüzeyin dışına bir tutturma aygıtı konması yoluyla döküm kalıbı üzerine test panelinin yerleÅŸtirerek yapılmaktadır.

  • mm ve inç ölçeginde anotlanmis düsürme tüpü.
  • DIN EN ISO +- 1g agirlik toleransi. 
  • 2Kg düsüs agirligi. 
  • Birbiri ile degistirilebilir agirlik ve döküm kaliplari
  • ASTM uyarinca kolay test dönüsümleri
.
Bilye düÅŸürme etki ölçeri

Test aparatı, düÅŸürme tüpünü tutması için bir aygıtla birlikte katı bir taban plakasına sabitlenmektedir. Tüpün, ağırlığa cıvatalı silindirik bir kaldıraç ÅŸaft yardımıyla ağırlığın yukarı ve aÅŸağı doÄŸru hareket ettiÄŸi bir yuvası bulunmaktadır. DüÅŸürme tüpünün, düÅŸüÅŸ yüksekliÄŸini okumayı kolaylaÅŸtırmak adına bir ölçeÄŸi vardır. Taban plakasında, matriz için bir sabitleme plakası bulunmaktadır. Ağırlıklar takılır ve çelik bilye ile darbe yüzeyine düÅŸer ve kullanılan ağırlığa baÄŸlı olarak tanımlanmış geometrik ÅŸekiller oluÅŸur. Bilyenin çapı ile test numunesinin çapı arasındaki iliÅŸki, matrisin kenarındaki test numunesinde oluÅŸabilecek bir çatlamayı önlemek için senkronize edilmelidir. DüÅŸme ağırlığının penetrasyon derinliÄŸini sınırlandırmak için, farklı kalınlık aralıkları kullanılabilir. DüÅŸme ağırlığı, ek ağırlık eklenerek deÄŸiÅŸtirilebilir.

Yapışkanlık ve çiziÄŸe dayanıklılık testi.

Film kaplamalı yüzeyler için yapışkanlık ve çiziÄŸe dayanılılık deÄŸerlendirmesi için kullanılmaktadır.

  • Boyaların tabakalara yapışkanlık derecelerindeki farklılıklar için
  • Boyalı mukavva serileri için farklı oranlar ortaya koymaktadır.

Alet, bir ucunda bir ağırlık ve merkezde 45 derecelik bir açı ile sabitlenebilen bir çizilme aygıtı ve diÄŸer ucunda karşı ağırlık bulunan hareketli bir el aletidir. Sabitleme vidasını döndürerek çizme alatı yükseltilebilmekte ya da alçaltılbilmektedir. Test paneli, bilyeli yataklar üzerine ve sabit çizik keskisinin karşısına monte edilmiÅŸ bir destek plakası ile taşınmaktadır.

STANDARTLAR:

ASTM D 2197, D 2248, D2454, D 5178.

 
 




 Entegre Yönetim Sistem
Politikası: Kalite ve Çevre


 
 

Her bir bölümün kendine ait kalite kontrol süreci bulunmaktadır; çünkü her bölümün ürünü farklı olıp kontrol edilecek hususlar da deÄŸiÅŸiklik göstermektedir.

En yüksek kalitede kompozit panel ortaya çıkarmak adına gerekli tüm testlerin yapılabildiÄŸi kompleks bir laboratuvarımız bulunmaktadır. 

 

Tüm panellerimiz aÅŸağıdaki kalite testlerine tabi tutulmaktadır:

Peeling (alüminyum Yapıştırma)

Bu test, alüminyum folyoların birini polietilenden ayırabilmek için panel üzerinde uygulanması gereken burulma momentini ölçmektedir. 

Boyutsal Denetim

Tüm panellerimiz aÅŸağıdaki tolerans aralıkarında bulunmaktadır:

Panelin uzunluk toleransı:   +/- 3 mm.
Panelin geniÅŸlik toleransı:   +/- 2 mm.
Diyagonal tolerans:              +/- 3 mm.

Boyalı kısım üzerinde yapılan testler

Boya üzerinde yapılan testler, ürün kalitesini garantilemek adına vazgeçilmezdir; bu sebeple de STAC Bond'un kalite kontrol departmanı panelin boyalı kısmı üzerinde aÅŸağıdaki testleri gerçekleÅŸtirmektedir:

Parlaklık Testi
KurÅŸun Kalem Sertlik Testi (ASTM D 3363)
Kalem Sertliği Test Cihazı (Wolf-Wilburn)


Kazıma sertlik testlerinin amacı, film kaplama ya da verniklerin yüzey üzerindeki çiziklerin etkisine olan direncini belirlemektir. Bu test özellikle, otomasyon için döÅŸeme ya da boyamaya yönelik çok önemli olduÄŸu gibi, sentetik reçine ya da diÄŸer film kaplamaların geliÅŸtirilmesinde çok kullanışlıdır.

Genel olarak çizik dayanıklılığı, test edilen yüzeyin üzerine belirli bir baskı ile sivri bir cismin hareket ettirilmesi ile ölçülmektedir. Sonuç, eÄŸer sabit dayanıklı bir çizik aleti kullanılırsa test edilen materyali çizmek için gerekli baskı deÄŸeri olduÄŸu gibi, sabit bir basınç uygulandığı süre içerisinde çizme aletinin sertliÄŸi deÄŸiÅŸkenlik de gösterebilir.

  • Standart bir tutucu araclığıyla 9B'den 9H'a kadar 20 adet kurÅŸun kalem kullanılmaktadır.
  • Kalemler, kullanıcıya minimum hata payını bırakacak ÅŸekilde baskı altında ve belirli bir sabitleme açısıyla yüzey üzerinde hareket ettirilmektedir.
  • Test esnasında duraklamaları en aza indirgemek amacıyla kalemler kolayca deÄŸiÅŸtirilebilmektedir.
   

 

Kazıma sertlik testlerinin amacı, film kaplama ya da verniklerin yüzey üzerindeki çiziklerin etkisine olan direncini belirlemektir. Bu test özellikle, otomasyon için döÅŸeme ya da boyamaya yönelik çok önemli olduÄŸu gibi, sentetik reçine ya da diÄŸer film kaplamaların geliÅŸtirilmesinde çok kullanışlıdır.
Polígono Industrial Picusa - La Matanza 15900 - Padrón. A Coruña (Spain) T: (+34) 981 817 036 F: (+34) 981 817 037
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN